Udanych wakacji! Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024

Na palcach policzyć pozostałe do końca roku szkolnego godziny lekcyjne. Zanim się pożegnamy, prezentujemy ciekawe podsumowanie!

Rok szkolny 2023/2024 należał do jednego z najbardziej wymagających w historii naszej działalności. Szereg wyzwań, podjętych strategicznych planów i inicjatyw w naszym środowisku, ale także liczne działania bezpośrednie w zakresie profilaktyki sprawiły, że nie próżnowaliśmy. Chcemy podzielić się z Państwem zbiorem statystyk podsumowujących działalność YAQ w mijającym roku szkolnym.

Co się udało?

Dodatkowo podjęliśmy prace nad przebudową autorskiego programu Ratownicy Marzeń w kierunku cyklu programów z myślą o uzyskaniu wpisu na listę programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W tym czasie wystartowała także odświeżona wersja naszej strony internetowej, a także fanpage na Facebooku, gdzie staramy się regularnie publikować wartościowe treści. Podjęliśmy też pracę nad newsletterem YAQ.

W minionym roku postawiliśmy jeszcze mocniej na zacieśnianie współpracy z samorządami, szkołami i instytucjami, animując szereg ważnych spotkań i rozmów. Bardzo owocnym działaniem w tym zakresie była nasza konferencja nt. sieci wsparcia w Tarnowskich Górach. Nie od dziś zresztą propagujemy rozwiązania systemowe, mądre, praktyczne i oparte na podstawach naukowych, a dodatkowy – ludzki – element spotkania jest w tym wszystkim bardzo istotny.

Co było trudne?

Pośród wyzwań, z którymi się mierzyliśmy możemy wskazać małoliczne klasy 8, albo nawet ich brak w szkołach podstawowych, co było związane z wygaszaniem roczników które szły do szkoły jako sześciolatkowie. Miało to duży wpływ m.in. na realizację programu Archipelag Skarbów, którego odbiorcą są głównie ósmoklasiści.

Wiosenne, podwójne wybory w wokół których koncentrowało się życie społeczne przenosiło często uwagę na obszary odległe od planowania i finansowania działań profilaktycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, na wysoką świadomość oraz profesjonalizm znacznej części instytucji oraz samorządów, które zadbały o ciągłość i realizację tych zadań stawiając sobie jako priorytet wsparcie psychiczne i emocjonalne dzieci i młodzieży.

Ma to szczególne znaczenie ze względu na aktualne potrzeby oraz priorytety w obszarze przeciwdziałania skutkom przedłużającego się okresu obniżonej kondycji psychicznej zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych, rodziców i nauczycieli.

Życzenia

Nadchodząca przerwa wakacyjna jest dobrą perspektywą odpoczynku dla wielu z nas. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom, samorządom, instytucjom, szkołom i każdemu spotkanemu w tym roku nauczycielowi, wychowawcy oraz kadrze psychologiczno-pedagogicznej za współpracę, fantastyczną możliwość działania na rzecz wspierania młodych ludzi w ich drodze do wytyczania własnych szlaków. Dziękujemy rodzicom za zaufanie i wiele ważnych rozmów o tym czego chcą dla własnych dzieci. Dziękujemy uczniom, dzieciom i młodzieży za to, że jesteście dla nas nieustającą inspiracją, żeby wam towarzyszyć i wspierać, że chcecie żeby dorośli Was słuchali i chcecie mówić o tym co dla Was ważne.

Życzymy sobie nawzajem, żeby ten czas wakacji był czasem wytchnienia, nabrania dystansu i tak potrzebnej regeneracji sił. Zadbajmy o swój dobrostan.


Otagowano
Powrót do strony głównej