Edukacja, wychowanie, profilaktyka - profesjonalne rozwiązania dla szkół i samorządu

archipelag-skarbow-biale

Archipelag Skarbów®

Rekomendowany program profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych i I klas szkół ponadpodstawowych. Jeden program - wiele efektów.

Ratownicy Marzeń

Autorski program profilaktyki zintegrowanej dla dzieci i młodzieży. Wzmacnienie pozytywnego potencjału, integracja społeczna i motywacja.

Konferencje i szkolenia

Wspieramy wychowawców, pedagogów, nauczycieli, kadry samorządowe związane z edukacją, wychowaniem, zdrowiem i profilaktyką, a także rodziców.

Strategie profilaktyki

Propagujemy wdrażanie rozwiązań systemowych z poziomu instytucji oświatowych, samorządowych oraz państwowych w oparciu o model zintegrowany.

dla kogo?

Człowieka stawiamy w centrum. Współpracujemy z instytucjami.

Dzieci

Realizujemy programy dla dzieci w wieku od IV do VI klasy, by chronić naturalne postawy ufności, wrażliwość czy spontaniczny entuzjazm przed negatywnym zewnętrznym oraz rówieśniczym wpływem.

Młodzież

W programach dla klas VII i VIII szkół podstawowych i dla młodzieży szkół średnich skupiamy się na odkrywaniu wartości przyjaźni, miłości, pasji i marzeń oraz radzeniu sobie z rozczarowaniami i trudnymi uczuciami.

Rodzice

Prowadzimy programy, szkolenia i konsultacje dla rodziców, którzy kierując się troską o swoje dzieci, chcą trzymać rękę na pulsie ich rozwoju i skutecznie konfrontować się z mediami i wpływem otoczenia.

Wychowawcy i nauczyciele

Proponujemy kursy, szkolenia i programy dla nauczycieli i wychowawców, którzy na co dzień podejmują wyzwanie kształtowania postaw młodych ludzi i narażeni są na związane z tym obciążenia.

Szkoły i urzędy

Realizujemy współpracę instytucjonalną ze szkołami i urzędami, które zainteresowane są planowaniem trwałej  i strategicznej współpracy w realizowaniu działań profilaktycznych w swoim obszarze.

Partnerzy

Wszystkie szkoły, w których prowadzone były zajęcia, zwróciły uwagę na rzetelną wiedzę i znakomity kontakt trenerów z młodzieżą i nauczycielami. Programy znakomicie wpisywały się w prowadzone w szkołach działania profilaktyczne, a merytoryczne działania wspierały potrzeby wychowawcze szkół.

Marzanna Wieczorek
Kierownik MZEASiP​

Myszków

Profesjonalny, wyczerpujący, dostosowany do wieku uczestników, środowiska szkolnego, uwrażliwiony na potrzeby młodzieży, dotykający tematów związanych z profilaktyką uzależnień, postrzegania innych osób, szacunku, otwartości, akceptacji, umiejętności wyboru i wyrażania własnego zdania – taki jest właśnie program w naszym odbiorze.​

Agnieszka Pella
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15

Chorzów​

Działania fundacji charakteryzują się profesjonalizmem, wysoką jakością merytoryczną oraz techniczną, co potwierdzają pozytywne opinie szkół oraz oceny uczestników – zarówno młodzieży jak i dorosłych.​

Dorota Rutkowska
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta

Opole

Wydział Edukacji Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z pełnym przekonaniem rekomenduje fundację YAQ PROJEKT – Pracownię Rozwoju Społecznego do współpracy z instytucjami samorzadowymi i szkołami.

Alina Konopka
Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego

Tarnowskie Góry

bądź na bieżąco

Aktualności

profilaktyka | inspiracja | współpraca

Idziemy w dobrym kierunku

Zapisz się do newslettera!

Nasza wizja

Na pierwszym planie stawiamy dobro dzieci i młodzieży. Wspieramy zrównoważony rozwój społeczny oraz integrację środowiska lokalnego. Odpowiadamy na potrzeby społeczne i wychowawcze wzmacniając pozytywny potencjał ludzi i zwiększając poziom ich kompetencji.

Nasza misja

Budując i rozwijając trwałe więzi współpracy, razem wytyczamy nowe, lepsze i skuteczniejsze drogi rozwoju społecznego i osobistego.

o nas

YAQ oznacza kierunek

Czerpiąc z dotychczasowego doświadczenia i historii nieustannie szukamy nowych dróg rozwoju.