Archipelag Skarbów® — rekomendowany program profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży

Program wspiera cele wychowawcze rodziców, a zarazem szkołę w realizacji jej zadań.

Typ: program rekomendowany
Odbiorcy:
 • uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
 • uczniowie klas I i II szkół ponadpodstawowych
 • rodzice i nauczyciele uczniów uczestniczących w programie
Wielkość grupy: 40 – 200 uczniów
Czas trwania:
 • młodzież – 2 dni po 3,5 godziny zegarowe
 • nauczyciele – 1 godzina zegarowa
 • rodzice – 1 godzina zegarowa
Zaangażowani trenerzy: 2-3 trenerów certyfikowanych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
Formuła: stacjonarna, praca z dużą grupą w odpowiedniej sali szkolnej lub obiekcie użyteczności publicznej
Sposób realizacji:
 • mini-wykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi
 • otwarty i przyjmujący przekaz trenerów
 • aktywizacje: dialogi, odgrywanie ról, burza mózgów
 • gadżety i upominki dla uczestników
 • wykorzystanie wysokiej jakości sprzętu audiowizualnego
 • doświadczenia zdrowego stylu życia przekazywane przez trenerów
archipelag-skarbow-zielone

Archipelag Skarbów®

To rekomendowany program profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży klas VII i VIII szkoły podstawowej i I klas szkół ponadpodstawowych.

Program jest skuteczny w wielu obszarach profilaktyki, a ponadto pozytywnie odbierany przez młodzież, doceniany przez rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ekspertów.

Corocznie obejmuje ok. 35 000 tys. odbiorców (młodzieży, rodziców i nauczycieli) w ramach ponad 350 realizacji w całej Polsce.

Tematyka programu

Program Archipelag Skarbów® porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących czasu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami.

W warstwie profilaktycznej bazuje na modelu zintegrowanym. Program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne – pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności.

Program wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności oraz zachęca młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne z punktu widzenia psychologii rozwojowej obszary: złość, zakochanie, pobudzenie seksualne.

Program Archipelag Skarbów® w zakresie tematów związanych z seksualnością, płodnością, pojęciem rodziny odwołuje się do treści odpowiadających podstawie programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Referencje

Program Archipelag Skarbów® posiada rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz został pozytywnie zweryfikowany w ramach badań finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Centrum ds. AIDS.

Program posiada przebadaną skuteczność w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych – ograniczenie korzystania z narkotyków i alkoholu, ograniczanie ryzykownych zachowań seksualnych, efekty w zakresie zdrowia psychicznego, efekty ogólnoprofilaktyczne.

Program Archipelag Skarbów® jest realizowany od dziesięciu lat na terenie całej Polski. Obecnie jest to około 400 realizacji rocznie dla wielu tysięcy odbiorców. Spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

Autorem programu Archipelag Skarbów® jest dr Szymon Grzelak reprezentujący Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), który sprawuje nadzór merytoryczny nad programem.

Wszystkie szkoły, w których prowadzone były zajęcia, zwróciły uwagę na rzetelną wiedzę i znakomity kontakt trenerów z młodzieżą i nauczycielami. Programy znakomicie wpisywały się w prowadzone w szkołach działania profilaktyczne, a merytoryczne działania wspierały potrzeby wychowawcze szkół.

Marzanna Wieczorek
Kierownik MZEASiP​

Myszków

Profesjonalny, wyczerpujący, dostosowany do wieku uczestników, środowiska szkolnego, uwrażliwiony na potrzeby młodzieży, dotykający tematów związanych z profilaktyką uzależnień, postrzegania innych osób, szacunku, otwartości, akceptacji, umiejętności wyboru i wyrażania własnego zdania – taki jest właśnie program w naszym odbiorze.​

Agnieszka Pella
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15

Chorzów​

YAQ PROJEKT - Pracownia Profilaktyki Zintegrowanej jest certyfikowanym partnerem IPZIN.

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją programu Archipelag Skarbów®, zapraszamy do kontaktu.