Polityka prywatności, cookies, e-mail, newsletter i inne.

1. Wstęp

1.1. Polityka prywatności i cookies (dalej Polityka) określa warunki korzystania oraz funkcjonowania:

– witryny (dalej Witryna) internetowej programyprofilaktyczne.pl, wraz z powiązanymi z nim podstronami i domenami yaqprojekt.pl, archipelagskarbow.pl i ratownicymarzen.pl;

– środków komunikacji elektronicznej jak korespondencja email, formularze i newsletter (dalej Narzędzia);

– mediów społecznościowych (dalej Media społecznościowe);

a także prawa i obowiązki ich użytkowników, jak również zakres odpowiedzialności ich administratora (dalej Administrator).

1.2. Witryna, Narzędzia i Media społecznościowe stanowią łącznie platformę (dalej Platforma).

1.3. Każda osoba korzystająca z zasobów Platformy nazywana jest użytkownikiem (dalej Użytkownik) i powinna zapoznać się z treścią niniejszej Polityki.

1.4. Wydawcą (Administratorem) Platformy jest fundacja YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego z siedzibą pod adresem ul. Czarny Las 17, 42-289 Woźniki i numerach identyfikacyjnych KRS: 0000576626, NIP: 5751888744, REGON: 362540658.

1.5 Polityka odnosi się do Platformy tylko w tym zakresie, który dotyczy bezpośredniej w ramach niej interakcji z Użytkownikiem. Niektóre Media społecznościowe lub Narzędzia mogą posiadać własne polityki prywatności, za które Administrator nie odpowiada, a Użytkownik powinien się z nimi zapoznać.

2. Zasady korzystania

2.1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne i dobrowolne.

2.2. Warunkiem korzystania z Platformy jest zapoznanie się z niniejszą Polityką, zaakceptowanie jej postanowień oraz przestrzeganie określonych w niej zasad.

2.3. Użytkownik nie może prowadzić działań, które mogłyby utrudnić innym użytkownikom korzystanie z Platformy lub które mogłyby destabilizować jej działanie.

2.4. Użytkownik Platformy w momencie zapisu do newslettera, wysłania wiadomości email poprzez formularz kontaktowy lub poprzez inną aplikację, a także opublikowania treści lub komentarza wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratora na podstawie odpowiednich artykułów polskich i unijnych aktów prawnych, o czym informowany jest każdorazowo podczas dokonywania tej czynności.

2.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń Platformy, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji innych użytkowników.

3. Prawa i obowiązki

3.1. Użytkownik ma prawo do prezentowania swoich komentarzy i opinii pod warunkiem, że nie narusza tym powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub chronionych prawnie dóbr innych osób i instytucji.

3.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Platformie przez użytkowników, które są ich prywatnymi opiniami i poglądami, ale ma prawo do ich moderowania (usuwania, ukrywania itp.) bez powiadamiania Użytkownika.

3.3. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na Platformie treści, które:

– naruszają obowiązujące w Polsce prawo,

– naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich,

– są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich,

– zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują satanizm lub nauki sekt,

– mają charakter komercyjny, promocyjny lub reklamują produkty lub usługi,

– zawierają spam.

3.4. Każda osoba, która podaje swoje dane osobowe w ramach korzystania z Platformy ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, chyba że jest to niezgodne z innymi przepisami prawa lub uzasadnionym interesem Administratora.

3.5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@yaqprojekt.pl.

4. Polityka cookies

4.1. Administrator, podobnie jak inni wydawcy internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są w celach związanych z administracją Platformy, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

4.2. Administrator informuje, że w niektórych częściach Witryny wykorzystuje pliki cookies.

4.3. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.4. Pliki „cookies” używane są także w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

4.5. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4.6. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera, poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

4.7. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych użytkownika.

4.8. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4.9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.10 Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 4.11 Platforma umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na potrzeby działania niektórych usług Platformy. Należą do nich:

– Facebook – we Witrynie mogą znajdować się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

– Instagram – we Witrynie mogą znajdować się przyciski polubienia lub komentarza powiązane z serwisem Instagram. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Instagram. Używając tych przycisków, użytkownik loguje się w serwisie Instagram, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Meta. Z zasadami tymi można zapoznać się https://privacycenter.instagram.com/policy

– Youtube – we Witrynie mogą być osadzane (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

– Google – na Platformie może być wykorzystywane oprogramowanie Google Analytics, w ramach którego Witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

5. E-mail, formularze i newsletter

5.1. Kierując korespondencję e-mail na adresy Administratora, wypełniając w toku współpracy formularze informacyjne lub zapisując się do newslettera Użytkownik wyraża zgodę, aby podane dane osobowe, w szczególności adres email, były gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z celem ich udostępnienia.

5.2. Dane te będą przechowywane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

5.3. Użytkownikowi przysługują prawa wymienione w punkcie 3.4 Polityki, a subskrybentowi newslettera dodatkowo możliwość wypisania się z tej usługi po kliknięciu w linka w dolnej części otrzymanej tą metodą wiadomości.

5.4. W toku bezpośredniej korespondencji e-mail mogą być Użytkownikowi przesyłane wiadomości wraz z ew. załącznikami zawierającymi informacje prawnie chronione. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione.

5.5. Jeśli użytkownik otrzymał wiadomość omyłkowo, proszony jest o powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomości, a następnie usunięcia wszelkich kopii tej wiadomości.

6. Przepisy końcowe

6.1. Wszelkie prawa do Platformy zastrzeżone są na rzecz Administratora.

6.2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na Platformie (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Administratora lub innych podmiotów, których materiały na podstawie odrębnych umów o współpracę z Administratorem są umieszczone na Platformie.

6.3. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na Platformie treści, aplikacji i baz danych bez zgody Administratora jest zabronione.

6.5. Użytkownicy mogą umieszczać odnośniki, prowadzące do opublikowanych na Platformie treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo, niezgodnych z zasadami współżycia i dobrymi obyczajami lub szkodliwych dla Administratora.

6.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów Platformy.

6.7. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania Platformy Użytkownicy mogą przesyłać na adres biuro@yaqprojekt.pl

6.8. Polityka jest ogólnodostępna i Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w późniejszym czasie.

6.9. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w Polityce, regulują odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.