Modelowanie strategii profilaktyki
dla gmin i szkół

Wspieramy szkoły i urzędy w projektowaniu strategii profilaktyki w oparciu o model zintegrowany.

Typ: Oparte o 7 dźwigni skutecznej profilaktyki (model profilaktyki zintegrowanej) lub/i logoprofilaktykę
Odbiorcy:
 • kadry szkolne, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcje
 • kadry samorządowe, władze, pełnomocnicy ds. profilaktyki, pracownicy wydziałów edukacji, pomocy społecznej i zdrowia
Czas trwania:
 • kilka spotkań po – 1-2 godziny
 • cykl konferencji i szkoleń, wdrożenie – kilka miesięcy
Zaangażowani trenerzy: kadra YAQ PROJEKT – Pracownia Rozwoju Społecznego
Formuła: stacjonarne spotkania i wsparcie zdalne
Sposób realizacji:
 • spotkanie i rozmowy
 • przekazane materiały
 • rozeznanie potrzeb w szkołach
 • możliwość pytań i dyskusji
 • pilotaże i konferencje
Group 77

Strategia profilaktyki

Propagujemy wdrażanie rozwiązań systemowych z poziomu instytucji oświatowych, samorządowych oraz państwowych w oparciu o model zintegrowany lub logoprofilaktykę.

Oba modele wspierają instytucje samorządowe w budowaniu spójnej strategii dotyczącej różnych obszarów i poziomów życia społecznego związanych z edukacją, wychowaniem, zdrowiem oraz profilaktyką w oparciu o potencjał i zasoby społeczne środowiska lokalnego i dostosowanej do realnych potrzeb.

Model zintegrowany oparty jest o strategię 7 dźwigni skutecznej profilaktyki, a jej główne cechy to:

 • Nastawienie na efekt. Rekomendacje są ujęte przez pryzmat efektu jaki chcemy osiągnąć. Efektem jest realna zmiana w sposobie zarządzania działaniami profilaktycznymi i wychowawczymi.
 • Możliwość wdrożenia. Rekomendacje są opracowane przez praktyków dla praktyków. Oprócz skuteczności działań ważna jest również możliwość ich szerokiego wdrożenia i zastosowania.
 • Optymalizacja wydatków. Zastosowanie strategii siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki pozwala w znacznym stopniu zoptymalizować wydatki związane z profilaktyką i wychowaniem. Oznacza to wzrost skuteczności działań przy podobnych lub niższych nakładach.
 • Budowanie płaszczyzny porozumienia. Strategia siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki dąży do szukania jak najszerszego wspólnego mianownika w działaniach profilaktycznych i wychowawczych. Celem jest stworzenie jak najszerszej płaszczyzny do wspólnych działań.

Wspieramy decydentów w procesie obierania swojej strategii profilaktycznej i pomagamy w doborze rozwiązań spośród wielu dostępnych i skutecznych narzędzi.

W jaki sposób pomagamy modelować strategię?

 • spotykamy się z przedstawicielami samorządów i podmiotów oświatowych
 • wsłuchujemy się w problemy i potrzeby z zakresu profilaktyki i wychowania
 • przedstawiamy założenia modelu profilaktyki zintegrowanej i związane z tym badania naukowe
 • prezentujemy szereg narzędzi i programów dostępnych w palecie rozwiązań naszego środowiska
 • przybliżamy koszty poszczególnych rozwiązań i korzyści ekonomiczne płynące z kompleksowego i skutecznego wsparcia w bardzo wielu obszarach profilaktyczno-wychowawczych
 • decydenci wybierają odpowiednie dla siebie rozwiązania lub decydują się na dodatkowe możliwości uruchomienia współpracy jak pilotaże czy konferencje

Pracujemy w oparciu o wiedzę, doświadczenie i certyfikaty twórców dostępnych strategii.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie modelowania strategii profilaktyki w swoim obszarze, zapraszamy do kontaktu.