Konferencje i szkolenia

Wspieramy wychowawców, pedagogów, nauczycieli, kadry samorządowe oraz rodziców.

Typ: standardowe lub na szczególne zapotrzebowanie
Odbiorcy:
 • kadry szkolne, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcje
 • kadry samorządowe, władze, pełnomocnicy ds. profilaktyki, pracownicy wydziałów edukacji, pomocy społecznej i zdrowia
 • kadry organizacji pozarządowych i instytucji wspierających dzieci i młodzież
Wielkość grupy: dowolna
Czas trwania:
 • szkolenia w szkołach i urzędach – standardowo 1 godzina zegarowa
 • konferencje dla gmin, powiatów, województw, ogólnopolskie – 2-8 godzin zegarowych
 • * możliwość elastycznego określenia czasu i zakresu szkolenia lub konferencji
Zaangażowani prowadzący:
 • współpracownicy i prelegenci YAQ PROJEKT – Pracownia Rozwoju Społecznego
 • prelegenci z zakresu modelu zintegrowanego Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
 • prelegenci z zakresu logoprofilaktyki Krakowskiego Instytutu Logoterapii
Formuła: stacjonarna lub online
Sposób realizacji:
 • wykłady merytoryczne ilustrowane prezentacją multimedialną
 • ćwiczenia
 • przedstawienie wyników badań i ewaluacji programów i działań z zakresu tematu szkolenia/konferencji
 • możliwość pytań i dyskusji
 • możliwość przekazania materiałów i publikacji
Group 75

Konferencje i szkolenia

Prowadzimy szkolenia i konferencje na tematy w nurcie modelu profilaktyki zintegrowanej i logoprofilaktyki.

Konferencje i szkolenia mogą mieć na celu konkretnego poszerzanie wiedzy i kompetencji, ale również być elementem szerszego wdrażania strategii profilaktycznych w regionie.

Przykładowe tematy szkoleń i konferencji

1. Model zintegrowany – skuteczna profilaktyka, nowoczesne podejście
– Pozytywny potencjał dzieci i młodzieży
– Kluczowe czynniki chroniące
– Rola integracji różnych obszarów odziaływania wychowawczego
– Poziomy oddziaływania wychowawczego

2. Nauczyciel – pozytywny dorosły
– Rola autorytetu – wzmacnianie odziaływania wychowawczego
– Kluczowe obszary wpływu wychowawczego
– Wzmocnienie indywidualne / wzmocnienie grupowe
– Komunikacja – nauczyciel / uczeń

3. Proces grupowy w metodyce pracy szkolnej
– Psychologia uczenia się
– Wpływ grupy i osób znaczących na proces uczenia się i zapamiętywania
– Nauczyciel w akcji – metodyka
– Sytuacje trudne

4. 7 dźwigni skutecznej profilaktyki

5. Rodzice i nastolatek – jak zachować dobry kontakt z dzieckiem w drodze ku dorosłości

 

Nowość!

Konferencja w oparciu o najnowszy raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022.”
w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”


Jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ew. 2.24/00279/2021.

Pracujemy w oparciu o własne doświadczenie i kompetencje oraz stosowne licencje.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia lub konferencji, zapraszamy do kontaktu.