Czy w profilaktyce szkolnej chodzi tylko o uczniów? Konferencja w Tarnowskich Górach 

Już 6 czerwca 2024 odbędzie się organizowana przez nas konferencja profilaktyczna w Tarnowskich Górach!

Wraz z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy konferencję pt. Sieć wsparcia w profilaktyce i działaniach wychowawczych w sytuacji obniżonej kondycji psychicznej uczniów, rodziców i nauczycieli. Skąd pomysł i potrzeba takiego wydarzenia?

Przedłużający się stan obniżonej kondycji psychicznej zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych, w tym nauczycieli oraz rodziców, zwiększa poziom ryzyka, w którym nawarstwiające się trudności kumulują negatywne skutki społeczne dla każdej z tych grup. 

Opierając się na wnioskach z dotychczasowych działań opartych na profilaktyce zintegrowanej, realizowanych w Tarnowskich Górach oraz wynikach najnowszych badań, chcemy podjąć próbę sformułowania priorytetów i głównych kierunków dalszych działań w ramach strategii samorządowej oraz szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych. 

Podstawą do formułowanych wniosków i rekomendacji jest raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. 

Sprzyjać temu będzie również spotkanie z myślą Viktora Frankla, ideą pedagogiki sensu oraz logoprofilaktyki, poparte wynikami badań Krakowskiego Instytutu Logoprofilaktyki. 

Chcemy również zwrócić szczególną uwagę na potrzebę wsparcia psychicznego dorosłych, nauczycieli oraz rodziców, którzy pełnią kluczową rolę w sieci wsparcia i zarysować w oparciu o dobre praktyki kierunki działań, które mogą temu sprzyjać. 

Prelegenci: 

Leszek Szawiński – pedagog, profilaktyk, konsultant ds. uzależnień. Autor programów profilaktycznych oraz szkoleń dla rodziców i nauczycieli. Prezes fundacji YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego. Laureat nagrody Profilaktyk Roku 2020

Tomasz Gubała – profilaktyk, logoterapeuta. Współzałożyciel Krakowskiego Instytutu Logoterapii. Autor ogólnopolskiej kampanii Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetu. Nominowany do nagrody Osobowość Roku 2019. Laureat nagrody Profilaktyk Roku 2021

Ewelina Cudak – instruktorka, certyfikowana trenerka Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, współpracuje z fundacją YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego. 

Izabela Palka – psycholożka, psychoterapeutka, prowadzi grupę wsparcia dla nauczycieli oraz konsultacje indywidualne, autorka warsztatów dla rodziców, pracuje jako psycholog szkolny. 

Ilość miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają kadry samorządowe i szkolne z Tarnowskich Gór. Dodatkowe zgłoszenia można składać na nasz adres mailowy pracownia@programyprofilaktyczne.pl.

Otagowano
Powrót do strony głównej