Trwa realizacja zadań publicznych. Wiele projektów – jeden cel

Aż 21 realizacji programów Archipelagów Skarbów, 52 programów Ratownicy Marzeń i jedna konferencja profilaktyczna zostało nam zleconych ramach 10 konkursów przez samorządy. To duża odpowiedzialność.

Może to oznaczać, że w ramach zadań publicznych w 2024 mamy szansę dotrzeć nawet do 3000 odbiorców. Każdy z uczestników, niezależnie czy pracujemy w klasach czy w dużej grupie, ma swoją własną historię, aktualną sytuację, przeżywa radości i trudy. Wśród uczestników są zarówno dzieci, młodzież jak i rodzice oraz kadry szkolne. Jeden cel przyświeca tym spotkaniom – dać wsparcie, żeby ułatwić stawianie czoła codziennym wyzwaniom.

Niestabilność świata, przedłużający się stan obniżonej kondycji psychicznej i wynikające z tego ryzyka wchodzenia w sytuacje niebezpieczne, to główne wyzwania, którym chcemy odpowiadać bieżącą pracą. Najnowsze badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej mówią wyraźnie, że po pandemii, kondycja psychiczna dzieci i młodzieży spadła i aż dotąd utrzymuje się na obniżonym poziomie. Nic też nie zapowiada wyraźnego jej wzrostu w najbliższym czasie. Widzimy to coraz wyraźniej.

Jakie zadania powierzono nam w 2024 r.

Widzą to również urzędy, instytucje, a także osoby kierujące państwem i w efekcie intensyfikowane są działania wspierające w sposób uniwersalny i – tak jak w naszym przypadku – zintegrowany. Dlatego tak cenne są wszystkie działania wzmacniające młodzież wielowymiarowo. Takie cechy mają dwa główne programy, które realizujemy: Archipelag Skarbów oraz Ratownicy Marzeń.

I nam powierzono szereg takich działań. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizowania 10 projektów o charakterze zadań publicznych. Są to:

W większości są to działania całoroczne. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie do nas i docenienie naszego wieloletniego profesjonalizmu. Poza działaniami projektowymi współpracujemy jeszcze z kilkudziesięcioma innymi gminami na Śląsku i Opolszczyźnie.

Otagowano
Powrót do strony głównej