Trwa realizacja zadań publicznych. Wiele projektów – jeden cel

Aż 21 realizacji programów Archipelagów Skarbów, 52 programów Ratownicy Marzeń i jedna konferencja profilaktyczna zostało nam zleconych ramach 10 konkursów przez samorządy. To duża odpowiedzialność.

Czytaj więcej