Standardy Ochrony Małoletnich w Pracowni Rozwoju Społecznego YAQ 

Jesteśmy dumni z ogłoszenia, że nasza organizacja ustanowiła i wdrożyła Politykę Ochrony Małoletnich, zobowiązując się do przestrzegania Standardów Ochrony Małoletnich. Bezpieczeństwo i dobro dzieci i młodzieży, z którymi spotykamy się w codziennej pracy, jest jednym z najważniejszych filarów naszej działalności.

Jak wprowadzenie polityki wygląda w praktyce? Standardy Ochrony Małoletnich to szereg zasad i procedur, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu małoletnich w każdym obszarze naszej pracy. Obejmuje zasady rekrutacji i szkolenia pracowników, zasady bezpiecznych relacji z małoletnimi, ochrony danych osobowych i wizerunku małoletnich, wewnętrzne i zewnętrzne procedury związane z postępowaniem interwencyjnym i monitoring działań.  

Nasze standardy pracy zapewniają, że każdy z naszych pracowników czy współpracowników przechodzi staranne procesy rekrutacyjne, obejmujące rzetelne sprawdzenie posiadanych kwalifikacji, referencji i doświadczenia, sprawdzenia przeszłości zawodowej oraz karalności. Każda instytucja współpracująca z naszą organizacją może poprosić o wgląd w dokumentację potwierdzającą niekaralność naszego pracownika.  

Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie standardów ochrony małoletnich, w tym zapobiegania, identyfikowania, reagowania na wszelkie sytuacje związane z zagrożeniem bezpieczeństwa małoletnich. Wiedzą, jak budować bezpieczne relacje z małoletnimi, jak chronić ich dane osobowe oraz wizerunek. W razie sytuacji niestandardowych, będą potrafili zareagować na podstawie ustanowionych procedur wewnętrznych i zewnętrznych. 

Deklarujemy, że wdrażanie przez pracowników istniejących procedur będzie regularnie monitorowane, aby zapewnić adekwatność i skuteczność.  

Warto nadmienić, że w naszej organizacji zarówno polityka ochrony małoletnich, jak i przyjęte standardy działania w innych obszarach – m.in. Polityka prywatności i RODO, wzajemnie się przenikają i uzupełniają, ponieważ służą podobnym celom – zapewnieniu bezpieczeństwa, zarówno pracowników, współpracowników, jak i odbiorców naszych działań. Podobnie działają również inne, stykające się ze sobą procesy w naszej organizacji.  

Jako dorośli jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo małoletnich. Dlatego zachęcamy do aktywnego uczestnictwa, zgłaszania uwag i współpracy w tworzeniu środowiska, w którym każde dziecko może kwitnąć i rozwijać się bezpiecznie. 

Jeśli masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące naszych Standardów Ochrony Małoletnich w naszej organizacji, prosimy o kontakt z nami. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie.  

Otagowano
Powrót do strony głównej