Sieć wsparcia dla nauczycieli i rodziców jest dziś wyjątkowo potrzebna!

Tak brzmi jeden z wniosków czerwcowej konferencji w Tarnowskich Górach. Zgodnie potwierdzili to wszyscy ankietowani uczestnicy!

Konferencja pt. Sieć wsparcia w profilaktyce i działaniach wychowawczych w sytuacji obniżonej kondycji psychicznej uczniów, rodziców i nauczycieli była częścią planowanego przez nas cyklu spotkań z przedstawicielami samorządów, dyrektorami szkół, pedagogami, nauczycielami i przedstawicielami instytucji pracującymi z dziećmi i młodzieżą na co dzień.

Wydarzenie w Tarnogórskim Centrum Kultury (6.06.2024 r.) odbyło się pod patronatem i finansowaniem Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach i przy obecności jego przedstawicieli, w tym burmistrza – p. Arkadiusza Czecha oraz kierownika Referatu Sportu i Zdrowia – p. Kajetana Kansego. Nasz zespół prelegentów (w składzie: Leszek Szawiński i Ewelina Cudak) rozpoczął od ewaluacji wspólnych, wieloletnich działań z zakresu realizowanego w mieście modelu profilaktyki zintegrowanej. Następnie prelegenci przybliżyli problem obniżonej kondycji psychicznej dzieci, młodzieży, a także dorosłych, opisany szczegółowo w tzw. Błękitnym Raporcie, czyli najnowszej publikacji IPZIN. Co ciekawe, wszyscy uczestnicy, którzy zdecydowali się na zakończenie wypełnić przygotowaną przez nas ankietę, potwierdzili wnioski raportu w odniesieniu do swoich własnych obserwacji i doświadczeń.

Dorośli również ważni

Takie wprowadzenie pozwoliło przejść do zasadniczego tematu konferencji, czyli zauważonej potrzeby wsparcia dorosłych, stojących na pierwszej linii frontu walki o wychowanie i zdrowy styl życia dzieci i młodzieży. Tymi dorosłymi są oczywiście rodzice oraz nauczyciele i wychowawcy.

Działania na rzecz i z udziałem uczniów będą skuteczniejsze, jeśli dorośli uczestniczący w tym procesie otrzymają odpowiednie narzędzia i wsparcie. Towarzyszące im często wypalenie i przemęczenie wpływają na tak ważną w pracy z młodymi ludźmi uważność i obecność. Nie mówiąc już o konkretnych obowiązkach.

Sens – tylko tyle i aż tyle!

Po przerwie bardzo interesującą prelekcję o profilaktyce sensu wygłosił p. Tomasz Gubała, profilaktyk, logoterapeuta, współzałożyciel Krakowskiego Instytutu Logoterapii. Słuchając wykładu odbiorcy mogli odnieść wrażenie, że rozwiązania codziennych problemów są praktycznie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy odnaleźć sens i cel w życiu. Tylko i aż tyle.

Wieloletnie badania twórcy tego nurtu psychoterapii Viktora Frankla i jego następców wskazują, że ten niedoceniony przez Freuda i Aldera aspekt ma kluczowe znaczenie dla naszej kondycji psychicznej. Dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Jak budować sieci wsparcia?

Ostatnia część spotkania dotyczyła praktycznych już rozwiązań, które pozwoliłyby wesprzeć dorosłych. 100% wypełniających pokonferencyjną ankietę osób potwierdziło potrzebę i kierunek tworzenia sieci wsparcia. Wśród pomysłów zaproponowane zostały inicjatywy związane ze szkoleniami kompetencyjnymi, superwizjami i grupy wsparcia dla rodziców oraz nauczycieli. Te dwa ostatnie pomysły miały najwięcej zwolenników wśród ankietowanych, być może także dzięki wystąpieniu p. Izabeli Palki, która z pierwszej ręki opowiedziała o swoich działaniach na tym polu. P. Izabela pracuje na co dzień jako psycholog w małej szkole w gminie Bestwina, gdzie oddolnie zainicjowała grupy wsparcia dla nauczycieli i rodziców.

Celem naszej konferencji było nie tylko podzielenie się własnymi spostrzeżeniami i badaniami Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, ale również wysłuchanie głosu uczestników. Ten cel udało się uzyskać bardzo dobrze zarówno dzięki wypowiedziom ankietowym i wyczuwalnemu z sali odbiorowi treści, ale także w spontanicznych wypowiedziach kilku uczestników. Jedną z osób, które wyraziły swoje silne poparcie dla usłyszanych treści był p. Jan Szulik, prezes Śląskiego Forum Profilaktycznego, zrzeszającego śląskich urzędników pracujących na polu profilaktyki, edukacji i wychowania. Przedstawiciele forum byli licznie obecni na konferencji.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 uczestników. Chętni otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział. Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym oraz władzom Tarnowskich Gór za umożliwienie tego owocnego spotkania.

Otagowano
Powrót do strony głównej