Współpraca ta była efektem wsparcia Caritas przez fundację Coca-Cola i trwała od stycznia do września. W tym okresie nasi trenerzy prowadząc zajęcia jeździli po całym kraju – od miejscowości górskich po nadmorskie. Działalność tę można podzielić na dwie części.

Pierwsza część trwała do czerwca br. i skupiała się na pomocy młodzieży oraz dzieciom z Ukrainy przebywających na terenie Polski na stałe, ale uczestniczyli w nich również polscy odbiorcy. Odwiedzaliśmy Centra Migrantów oraz miejsca sprawowania pieczy zastępczej.

W drugiej części współpracy zajęcia prowadzone były w ramach wakacyjnych wyjazdów Caritas organizowanych w całej Polsce przez poszczególne diecezje. Program realizowany był również na turnusach, w czasie których do Polski na krótki okres wytchnienia przyjeżdżali uczestnicy z Ukrainy.

Łącznie w całym okresie podjętej współpracy w ciągu 44 dni przeprowadziliśmy 91 zajęć obejmując nimi 1747 dzieci i młodzieży w głównie wieku 10-16 lat, w tym 435 dziewcząt i chłopców z Polski oraz 1312 z Ukrainy. W prowadzenie zajęć zaangażowanych zostało 12 certyfikowanych trenerów.

Bezpośrednim celem zajęć prowadzonych w ramach programu Ratownicy Marzeń było wzmocnienie w dzieciach i młodzieży pozytywnego potencjału i posiadanych zasobów oraz integracja społeczna, a także wzmocnienie umiejętności emocjonalnego oraz psychicznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Ważnym aspektem programu była zachęta dzieci i młodzieży do korzystania z pozytywnych źródeł wsparcia i mówienia o swoich problemach, szukania pomocy u zaufanych dorosłych – w pierwszej kolejności rodziców, ale także opiekunów, wychowawców oraz specjalistów.

Konfrontując założone cele z notami osiągniętymi w ewaluacji, w której udział brały zarówno dzieci oraz młodzież, jak i ich opiekunowie, można stwierdzić, że program Ratownicy Marzeń całkowicie je wypełnił. Uczestnicy w skali szkolnej (od 1-6) ocenili program na 5,26, a ponad połowa wskazała najwyższą możliwą notę. Jeszcze wyżej, bo na poziomie 5,74 ocenili program opiekunowie. Dopełnieniem oceny były komentarze w ogromnej większości pozytywne. Tak dorośli, jak i dzieci oraz młodzież wskazywali na przyjazny charakter zajęć, otwartość i życzliwość prowadzących, a także dobry wybór treści oraz doskonałe ich przedstawienie.